Onze vacatures


Inhoudelijk zorgcoördinator / Pedagoog / Psycholoog

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Binnen onze volwassenwerking vinden we het belangrijk dat mensen met (een vermoeden van) een beperking, al dan niet gepaard met gedrags -en/of emotionele problematieken en/of autismespectrumstoornissen, ondersteuning kunnen krijgen dicht bij huis. Daarom werken we voor woon- en dagondersteuning in drie regio’s: Lummen, Leopoldsburg en Hasselt. Voor de mobiele en ambulante begeleiding werken we regio overschrijdend. Voor deze ondersteuning gebruiken we het model van kwaliteit van bestaan als denkkader en werken we op maat .

Bekijk vacature

Opvoed(st)er auti-werking "Het Roer"

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Het Roer biedt zorg aan schoolgaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar met een bijkomende ASS problematiek. We creëren samen een veilige experimenteerruimte voor deze jongeren, houden samen met hen routine en duidelijkheid vast en bouwen met hen een netwerk op met zicht op de toekomst.

Bekijk vacature

Nachtbegeleider Heem Sint-Truiden

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Heem vzw is op 21 januari 2021 opgericht om Veilig Verblijf in Limburg te organiseren. Veilig Verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod.Heem is een tijdelijke verblijfplaats voor 12 jongens en 6 meisjes. We voorzien in veilig verblijf voor Limburgse jongeren die geblokkeerd zijn in hun ontwikkeling, vaak omwille van een combinatie aan factoren. Dit zorgt ervoor dat de hulp die hen wordt aangeboden niet matcht met de eigen verlangens/noden en zij zich hieraan onttrekken. De maatschappelijke zorg is hierdoor zo groot dat de jeugdrechter een beschermende maatregel neemt. We bieden een plaats waar deze jongeren tot rust komen, zetten in op veiligheid door relatie/infrastructuur/procedures met als doel (her)aansluiting te vinden bij jeugdhulp, school en gezin.

Bekijk vacature

Begeleider Begeleid Wonen

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Het team begeleid wonen biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. De ondersteuning is afgestemd op de individuele zorgvragen van de cliënt en kan, zowel wat betreft in frequentie als in inhoud variëren door de tijd.

Bekijk vacature

Jobcoach-Casemanager Zorg (Driewerf)

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Driewerf biedt op vlak van arbeid mobiele en ambulante ondersteuning aan volwassen personen : - in de zoektocht naar begeleid werk voor personen met een (vermoeden van) beperking - in kader van activeringstrajecten vanuit de VDAB, als zorgactor, aan werklozen in hun stap naar de arbeidsmarkt. - die in aanmerking komen voor onbezoldigde arbeidsmatige activiteiten.

Bekijk vacature

Jobstudent ICT Lummen

Jobstudent
Deeltijds - Minderjarigen / volwassenen - Administratie

De ICT-dienst staat in voor het operationeel houden van de netwerken, de servers en het integrale park van personal computers binnen “Sint-Ferdinand”. Er wordt van hun verwacht dat zij proactief werken, problemen opsporen en oplossen. Zij werken samen met de ondersteunende diensten ter optimalisatie van de dienstverlening aan de organisatie. Zij bieden ondersteuning en advies aan de interne medewerker.

Bekijk vacature

Jobstudent personeelsdienst Lummen

Jobstudent
Deeltijds - Minderjarigen / volwassenen - Administratie

De personeelsdienst biedt administratieve ondersteuning opdat de zorg voor de cliënten op de best mogelijke wijze kan worden gerealiseerd.

Bekijk vacature

Begeleid(st)er Woongroep het Kareelveld in Het Roerhuis (Leuven) - 50% Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Het Roerhuis, gelegen te Leuven, is sinds 1 januari 2024 geïntegreerd in O.C. Sint-Ferdinand. Samen zetten we, elk vanuit onze eigen identiteit en krachten, onze schouders onder onze gezamenlijke missie: kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan personen met een beperking.

Bekijk vacature

Begeleider Halte 3 Hasselt

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Halte 3 biedt woonondersteuning aan 12 volwassenen met een licht mentale beperking, ASS en/of andere psycho-sociale moeilijkheden. Emancipatorisch, inclusief en aanklampend werken zijn centrale begrippen. We zetten maximaal in op individuele begeleiding en werken hierbij wens- en vraag gestuurd. Kwaliteit van bestaan en het sociaal-emotioneel functioneren van de cliënt zijn hierbij richtinggevend.

Bekijk vacature

Onthaalmedewerker Secretariaat Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Jongeren met autisme en/of gedrags- en emotionele problemen krijgen de mogelijkheid om buitengewoon onderwijs te volgen binnen de muren van het gewone onderwijs, namelijk in onze inclusiecampussen Sint-Michiel in Leopoldsburg en Campus MAX (STEM) in Tessenderlo.

Bekijk vacature

Leerkracht Godsdienst OV4 campus Tessenderlo Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Sinds september 2015 startten we in samenwerking met Sint-Michiel te Leopoldsburg een eerste inclusieproject. Jongeren met autisme en/of gedrags- en emotionele problemen kregen de mogelijkheid om buitengewoon onderwijs te volgen binnen de muren van het gewone onderwijs. Onderwijs op maat van de leerlingen werd het uitgangspunt: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig. Op de campus in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A STEM wetenschappen & Maatschappij en Welzijn & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus MAX (STEM) te Tessenderlo met OV4 in de 2de en 3de graad D/A-finaliteit (TSO). Beide scholen zetten samen hun schouders onder de uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs. De lessen worden op maat van iedere leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk Campus MAX STEM.

Bekijk vacature

Begeleid(st)er Woongroep het Kareelveld in het Roerhuis (Leuven) - 80% Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Het Roerhuis, gelegen te Leuven, is sinds 1 januari 2024 geïntegreerd in O.C. Sint-Ferdinand. Samen zetten we, elk vanuit onze eigen identiteit en krachten, onze schouders onder onze gezamenlijke missie: kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan personen met een beperking. Onze woongroep het Kareelveld biedt woonondersteuning aan een tiental volwassenen met een matige tot ernstige mentale beperking.

Bekijk vacature

Beleidsondersteuner BuSO-directies OV1/OV3/OV4 Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

De secundaire scholen Sint-Ferdinand maken deel uit van het orthopedagogisch centrum Sint-Ferdinand en zijn een initiatief van de organisatie Broeders van Liefde. O.C. Sint-Ferdinand biedt zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en bestaat uit een lagere school voor buitengewoon onderwijs, secundaire scholen OV1, OV3 en OV4 voor buitengewoon onderwijs, een MFC en een volwassenwerking.

Bekijk vacature

Verantwoordelijke logistieke diensten, Lummen Lummen

Job
Voltijds - Technisch / logistiek

Als verantwoordelijke logistieke diensten sta je in voor de algemene coördinatie, prioritering en globale planning van de technische, huishoudelijke en voedingsdienst van O.C. Sint-Ferdinand. Je ondersteunt de teamcoördinatoren van deze 3 diensten in het bereiken van de vooropgestelde resultaten.

Bekijk vacature

Begeleider Mobiele ondersteuning

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Als begeleider binnen de mobiele werkingen van Sint Ferdinand bied je ambulante en mobiele ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. De ondersteuning is afgestemd op de individuele zorgvragen van de cliënt en kan, zowel wat betreft in frequentie als in inhoud, variëren door de tijd. Als begeleider binnen het team Mobiele Woonondersteuning sta je in voor de ondersteuning van cliënten die zelfstandig wonen, al dan niet in een woonproject van Sint-Ferdinand. Meer informatie over de woonprojecten en doelgroep vind je terug op onze website: https://sintferdinand.be/zorg-volwassenen/mobiele-en-ambulante-begeleiding/

Bekijk vacature

Begeleider De Schalm Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De Schalm biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking, al dan niet gepaard met gedrags -en/of emotionele problematieken. Dit gebeurt vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

Leerkracht Engels, 2de en 3de graad D/A finaliteit, campus Tessenderlo (100%) Tessenderlo

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Je bent als leerkracht werkzaam op de campus van een technische school in Tessenderlo en werkt nauw samen met zowel je collega's uit de equipe OV4 als met de collega's uit het reguliere opleidingsaanbod.

Bekijk vacature

Leerlingbegeleider Secundaire Scholen Sint-Ferdinand campus OV4 Lummen Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Je werkt nauw samen met de pedagogen om het welbevinden van de leerlingen te behouden of te verhogen.

Bekijk vacature

Leerkracht STEM & NRT, 1ste graad, campus Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Op de campus Sint-Michiel in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A moderne wetenschappen/vorming & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Ons uitgangspunt is: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig.

Bekijk vacature

Begeleider Den Heuvel Lummen Lummen

Job
Volwassenenwerking - Zorg

In het nieuwbouwproject ‘De Kunstberg’ bouwen we letterlijk en figuurlijk aan een nieuw, inclusief initiatief van Sint-Ferdinand. Naast enkele appartementen en eengezinswoningen, zullen wij er zorg aanbieden voor cliënten aan de hand van verschillende ondersteuningsvormen. Eén van de werkingen binnen dit project is Den Heuvel Lummen. In Den Heuvel Lummen willen we een ondersteuningsaanbod bieden aan een zeer diverse ‘heterogene’ groep van bewoners (jong en ouder wordend) die allen gebaat zijn met een vorm van residentiële ondersteuning. Hier verblijven voornamelijk bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking of met een ASS-problematiek in combinatie met een normale begaafdheid.

Bekijk vacature

Aanvraag stage

Stage

Ben je student en op zoek naar een boeiende en uitdagende stage binnen onze zorgvoorziening, aarzel dan niet om jezelf kandidaat te stellen: bij O.C. Sint-Ferdinand ben je zeker welkom!

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie opvoeder/begeleider

Job
Minderjarigen / volwassenen - Zorg

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om onze teams te versterken. We zoeken samen met jou naar een werkplek die aansluit bij je verwachtingen en mogelijkheden. Dit zowel voor contracten van bepaalde als onbepaalde duur.

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie secundaire scholen Sint-Ferdinand

Job
Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. Als school zijn we steeds op zoek naar gedreven medewerkers voor korte en lange opdrachten om onze teams te versterken. Onze OV3 school biedt beroepsopleidingen voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9. Onze OV4 school biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Je werkt nauw samen met de pedagogen om het welbevinden van de leerlingen te behouden of te verhogen.

Bekijk vacature

Jobstudent boekhouding Lummen

Jobstudent
Deeltijds - Minderjarigen / volwassenen - Administratie

De dienst boekhouding en bewonersadministratie biedt administratieve ondersteuning opdat de zorg voor de cliënten op de best mogelijke wijze kan worden gerealiseerd.

Bekijk vacature

vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn… Is vrijwillig – Maar niet vrijblijvend ; Is verbonden – Maar niet gebonden ; Is onbetaalbaar – Maar niet te koop ; Is positief denken – Is positief doen ; Met als enige doel – Voor jezelf en de ander een goed gevoel.

Bekijk vacature
PS, je kan ook spontaan solliciteren