Onze vacatures


Leerlingbegeleider OV3 - campus Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

ICT-coördinator - campus Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, SintTruiden, Tessenderlo en Leuven. De Blinker is een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLo) en de Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSo) met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. Als ICT-coördinator werk je hoofdzakelijk op de campus van Lummen, sporadische verplaatsingen naar de andere campussen kunnen gevraagd worden.

Bekijk vacature

Pedagogisch coördinator OV4 - campus Lummen (100%) Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Begeleider dagondersteuning voor Limes & Origo Sint-Truiden

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Situering. Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we met hen forensisch werken. Daarnaast zijn zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan onze werkingsprincipes. Limes heeft twee groepen van 10 cliënten. Origo biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking met gedrags- en/of emotionele problemen. Origo is een gesloten tehuis dat zich ook richt op cliënten die nood hebben aan een ASS aanpak en waarbij er sprake kan zijn van acting-out. Ze kunnen ook moeilijk of niet in groep functioneren. Origo biedt zorg op maat van de cliënt op vlak van woon- en dagondersteuning. Origo heeft twee groepen van 5 cliënten.

Bekijk vacature

Opvoeder De Mast Lummen

Job
Voltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

De Mast biedt zorg aan schoolgaande jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar met een bijkomende GES problematiek. Wij bieden een verhoogd toezicht, hoge mate van aanwezigheid, geven een stevige grondhouding om te blijven staan, vangen met onze moed en zelfcontrole de weerstand van jongeren op, zorgen voor de-escalatie en bieden als team draagvermogen

Bekijk vacature

opvoeder/weekendbegeleider De Mast Lummen

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

De Mast biedt zorg aan schoolgaande jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar met een bijkomende GES problematiek. Wij bieden een verhoogd toezicht, hoge mate van aanwezigheid, geven een stevige grondhouding om te blijven staan, vangen met onze moed en zelfcontrole de weerstand van jongeren op, zorgen voor de-escalatie en bieden als team draagvermogen

Bekijk vacature

Begeleid(st)er Woongroep het Kareelveld - Roerhuis Leuven (80% - Ochtenddienst: 7u30-13u30) Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Leuven, Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Het Roerhuis, gelegen te Leuven, is sinds 1 januari 2024 geïntegreerd in O.C. Sint-Ferdinand. Samen zetten we, elk vanuit onze eigen identiteit en krachten, onze schouders onder onze gezamenlijke missie: kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan personen met een beperking.

Bekijk vacature

Leerkracht Engels, OV4, campus Lummen (100%) Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Je bent als leerkracht werkzaam op de campus van een technische school in Tessenderlo en werkt nauw samen met zowel je collega's uit de equipe OV4 als met de collega's uit het reguliere opleidingsaanbod.

Bekijk vacature

Begeleider Den Heuvel Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

In het nieuwbouwproject ‘De Kunstberg’ bouwen we letterlijk en figuurlijk aan een nieuw, inclusief initiatief van Sint-Ferdinand. Naast enkele appartementen en eengezinswoningen, zullen wij er zorg aanbieden voor cliënten aan de hand van verschillende ondersteuningsvormen. Eén van de werkingen binnen dit project is Den Heuvel Lummen. In Den Heuvel Lummen hebben we een ondersteuningsaanbod voor een zeer diverse ‘heterogene’ groep van bewoners (jong en ouder wordend) die allen gebaat zijn met een vorm van residentiële ondersteuning. Hier verblijven voornamelijk bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking of met een ASS-problematiek in combinatie met een normale begaafdheid. In Den Heuvel 1 (gelijkvloers) creëren we een rustige en ondersteunende leefomgeving, waarbij begeleiding altijd aanwezig is. In deze groep verblijven mogelijks ook mensen met een ernstige mentale beperking. Het gaat daarbij niet over een meervoudige beperking. Meer informatie Den Heuvel Lummen vind je terug op onze website: https://sintferdinand.be/zorg-volwassenen/woonondersteuning/den-heuvel-lummen/.

Bekijk vacature

Leerkracht logistiek en administratie, derde graad OV4, campus Lummen (40%) Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Leerkracht godsdienst, OV4, campus Lummen en Tessenderlo (80%) Tessenderlo

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus MAX (STEM) te Tessenderlo met OV4 in de 2de en 3de graad D/A-finaliteit (TSO). De lessen worden op maat van iedere leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk Campus MAX STEM.

Bekijk vacature

Leerkracht Frans, 1ste en 2de graad OV4, campus Lummen (100%) Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Begeleider Thuisbegeleiding

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Het team thuisbegeleiding biedt tijdelijke (maximum 2 jaar) mobiele of ambulante gezinsbegeleiding met het accent op de ouders en de minderjarige cliënt (vanaf 14 jaar). Daarnaast biedt dit team ook mobiele of ambulante gezinsbegeleiding met het accent op de meerderjarige cliënt die thuis woont. Het team biedt hoogfrequente wekelijkse begeleiding in de regio West-Limburg (afstand maximaal 30 kilometer van de werkplaats). De ondersteuning gebeurt zo inclusief mogelijk, dit wil zeggen dat er in eerste instantie wordt bekeken welke ondersteuning kan opgenomen worden door het netwerk of reguliere diensten.

Bekijk vacature

Inhoudelijk zorgcoördinator / Pedagoog / Psycholoog

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Binnen onze volwassenwerking vinden we het belangrijk dat mensen met (een vermoeden van) een beperking, al dan niet gepaard met gedrags -en/of emotionele problematieken en/of autismespectrumstoornissen, ondersteuning kunnen krijgen dicht bij huis. Daarom werken we voor woon- en dagondersteuning in drie regio’s: Lummen, Leopoldsburg en Hasselt. Voor de mobiele en ambulante begeleiding werken we regio overschrijdend. Voor deze ondersteuning gebruiken we het model van kwaliteit van bestaan als denkkader en werken we op maat .

Bekijk vacature

Jobcoach-Casemanager Zorg (Driewerf)

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Driewerf biedt op vlak van arbeid mobiele en ambulante ondersteuning aan volwassen personen : - in de zoektocht naar begeleid werk voor personen met een (vermoeden van) beperking - in kader van activeringstrajecten vanuit de VDAB, als zorgactor, aan werklozen in hun stap naar de arbeidsmarkt. - die in aanmerking komen voor onbezoldigde arbeidsmatige activiteiten.

Bekijk vacature

Begeleid(st)er Woongroep het Kareelveld in Het Roerhuis (Leuven) - 50% Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Leuven, Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Het Roerhuis, gelegen te Leuven, is sinds 1 januari 2024 geïntegreerd in O.C. Sint-Ferdinand. Samen zetten we, elk vanuit onze eigen identiteit en krachten, onze schouders onder onze gezamenlijke missie: kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan personen met een beperking.

Bekijk vacature

Begeleid(st)er Woongroep het Kareelveld in het Roerhuis (Leuven) - 80% Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Leuven, Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Het Roerhuis, gelegen te Leuven, is sinds 1 januari 2024 geïntegreerd in O.C. Sint-Ferdinand. Samen zetten we, elk vanuit onze eigen identiteit en krachten, onze schouders onder onze gezamenlijke missie: kwaliteitsvolle ondersteuning bieden aan personen met een beperking.

Bekijk vacature

Beleidsondersteuner BuSO-directies OV1/OV3/OV4 Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

De secundaire scholen Sint-Ferdinand maken deel uit van het orthopedagogisch centrum Sint-Ferdinand en zijn een initiatief van de organisatie Broeders van Liefde. O.C. Sint-Ferdinand biedt zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en bestaat uit een lagere school voor buitengewoon onderwijs, secundaire scholen OV1, OV3 en OV4 voor buitengewoon onderwijs, een MFC en een volwassenwerking.

Bekijk vacature

Facility manager, Lummen Lummen

Job
Voltijds - Technisch / logistiek

Als facility manager sta je in voor de algemene coördinatie, prioritering en globale planning van de technische, huishoudelijke en voedingsdienst van O.C. Sint-Ferdinand. Je ondersteunt de teamcoördinatoren van deze 3 diensten in het bereiken van de vooropgestelde resultaten.

Bekijk vacature

Begeleider actieve nacht (60%), Leuven Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Roerhuis biedt professionele begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking: “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.” Als begeleider actieve nacht vorm je een belangrijke schakel in de continue zorg en ondersteuning van de bewoners.

Bekijk vacature

inhoudelijk zorgcoördinator (Psycholoog/pedagoog) Sint-Truiden

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we via gepaste ondersteuning zorgen voor een kwalitatief leven met oog voor de forensische beperkingen. Zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan zijn onze werkingsprincipes. Limes bied zorg op maat van de cliënt op vlak van woon- en dagondersteuning. Op onze campus in Sint-Truiden zijn meerdere groepen gevestigd. Limes heeft 2 groepen van 10 cliënten en Origo bestaat uit 2 groepen van 5 cliënten.

Bekijk vacature

Leerkracht Engels, 2de en 3de graad D/A finaliteit, campus Tessenderlo (100%) Tessenderlo

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Je bent als leerkracht werkzaam op de campus van een technische school in Tessenderlo en werkt nauw samen met zowel je collega's uit de equipe OV4 als met de collega's uit het reguliere opleidingsaanbod.

Bekijk vacature

Leerkracht STEM & NRT, 1ste graad, OV4, campus Leopoldsburg (70%) Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Op de campus Sint-Michiel in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A moderne wetenschappen/vorming & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Ons uitgangspunt is: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig.

Bekijk vacature

Leerkracht TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis)

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Aanvraag stage

Stage

Ben je student en op zoek naar een boeiende en uitdagende stage binnen onze zorgvoorziening, aarzel dan niet om jezelf kandidaat te stellen: bij O.C. Sint-Ferdinand ben je zeker welkom!

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie opvoeder/begeleider

Job
Minderjarigen / volwassenen - Zorg

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om onze teams te versterken. We zoeken samen met jou naar een werkplek die aansluit bij je verwachtingen en mogelijkheden. Dit zowel voor contracten van bepaalde als onbepaalde duur.

Bekijk vacature

Verantwoordelijke Het Roerhuis Leuven Leuven

Job
Voltijds - Het Roerhuis - Zorg

O.C. Het Roerhuis begeleidt volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Warme en nabije zorg, respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van onze werking en ondersteuning. Door de kleinschalige werking is er veel persoonlijk contact met onze gasten, bewoners, familie en bezoekers. Zo kunnen we goed inspelen op vragen en noden. We vertrekken altijd vanuit de mogelijkheden, krachten en talenten van onze gasten en bewoners. Je vindt ons in een rustige omgeving, met een fijne buurt, gemakkelijk bereikbaar en dicht bij het centrum van Leuven.

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie secundaire scholen Sint-Ferdinand

Job
Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een OV1-, OV3- en OV4-werking. Onze doelgroep zijn jongeren met leermoeilijkheden of lichtverstandelijke beperking, autisme of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9. Onze scholen zijn verdeeld over drie campussen met de hoofdzetel in Lummen en twee inclusiecampussen met OV4-aanbod in Tessenderlo (campus Max) en Leopoldsburg (Sint-Michiel).

Bekijk vacature

vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn… Is vrijwillig – Maar niet vrijblijvend ; Is verbonden – Maar niet gebonden ; Is onbetaalbaar – Maar niet te koop ; Is positief denken – Is positief doen ; Met als enige doel – Voor jezelf en de ander een goed gevoel.

Bekijk vacature
PS, je kan ook spontaan solliciteren