Onze vacatures


All round medewerker voedingsdienst Lummen

Job
Voltijds - Minderjarigen / volwassenen - Technisch / logistiek

Als all round medewerker voedingsdienst wordt je tewerkgesteld in de voedingsdienst. De voedingsdienst behoort tot de logistieke dienst. De logistieke dienst biedt ondersteuning opdat de zorg voor de cliënten op de best mogelijke wijze gerealiseerd kan worden.

Bekijk vacature

clusterverantwoordelijke "Het Roer" Lummen

Job
Voltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Het Roer biedt zorg aan schoolgaande jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar met een bijkomende ASS problematiek. We creëren samen een veilige experimenteerruimte voor deze jongeren, houden samen met hen routine en duidelijkheid vast en bouwen met hen een netwerk op met zicht op de toekomst

Bekijk vacature

financieel-administratief-logistiek directeur Lummen

Job
Voltijds - Minderjarigen / volwassenen - Administratie

De financieel-administratief-logistiek directeur is de rechtstreeks leidinggevende van de administratief verantwoordelijke (boekhouding, personeelsdienst, ICT), de logistiek verantwoordelijk (huishoudelijke dienst, technische dienst, voedingsdienst), de preventieadviseur en de beleidsmedewerker gebouwen en infrastructuur. Je vervult jouw opdracht onder leiding van de algemeen directeur en in optimaal overleg met de collega-directies van O.C. Sint-Ferdinand.

Bekijk vacature

Opvoeder/begeleider "De Boeg" Lummen

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

De Boeg biedt zorg aan schoolgaande jongens van 15 tot 18 jaar met een bijkomende GES-problematiek. We werken met het vizier op de toekomst, hebben moed en zelfcontrole om de weerstand van de jongeren op te vangen, zorgen voor de-escalatie, tonen een stevige basishouding zodat zij rechtop blijven staan, zijn in hoge mate aanwezig, alert voor alarmsignalen en zijn een team met draagvermogen.

Bekijk vacature

Maatschappelijk assistent (50-100%) Lummen

Job
Voltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

50% Functie maatschappelijk assistent bij het begeleiden van jongeren met ASS vanuit verblijf naar de thuissituatie of naar een vorm van autonoom wonen naar gelang hun mogelijkheden (mobiele ondersteuning) 50% Team zorgregie. Deze functie omvat een ruim takenpakket waarbij je naast een administratief takenpakket ondersteuning biedt in de aanvragen PVB, contacten legt met bijstandsorganisaties, brugfunctie vervult tussen het MFC en de Volwassenwerking. Als regisseur volg je ook de interne vragen en doorstroommogelijkheden van de jongeren op en onderhoudt je contacten met verwijzende instanties in nauw overleg met de directie

Bekijk vacature

begeleider dagcentrum en semi-internaat 't Hoevke Lummen

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Dagcentrum ’t Hoeveke biedt dagbesteding aan volwassen personen met een beperking. Semi-internaat ’t Hoeveke biedt deeltijdse dagopvang en ambulante/mobiele begeleiding aan schoolgaande jongeren van 6 tot 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking.

Bekijk vacature

opvoeder "de patrijs" Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

De Patrijs biedt zorg aan schoolgaande jongens en meisjes van 13 tot 18 jaar met een bijkomende ASS problematiek. Wij werken naar de toekomst, zorgen voor stabiliteit, kijken positief naar de toekomst en zetten in op routine.

Bekijk vacature

directeur OV3 Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

De secundaire scholen Sint-Ferdinand maken deel uit van het orthopedagogisch centrum Sint-Ferdinand en zijn een initiatief van de organisatie Broeders van Liefde. O.C. Sint-Ferdinand biedt zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en bestaat uit een lagere school voor buitengewoon onderwijs, secundaire scholen OV1, OV3 en OV4 voor buitengewoon onderwijs, een MFC en een volwassenwerking.

Bekijk vacature

directeur OV4-OV1 Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

De secundaire scholen Sint-Ferdinand maken deel uit van het orthopedagogisch centrum Sint-Ferdinand en zijn een initiatief van de organisatie Broeders van Liefde. O.C. Sint-Ferdinand biedt zorg en onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en bestaat uit een lagere school voor buitengewoon onderwijs, secundaire scholen OV1, OV3 en OV4 voor buitengewoon onderwijs, een MFC en een volwassenwerking.

Bekijk vacature

Huishoudelijke medewerker

Job
Deeltijds - Technisch / logistiek

Als huishoudelijk medewerker biedt je logistieke ondersteuning opdat de zorg voor de cliënten op de best mogelijke wijze kan worden gerealiseerd. De verzorging van het interieur van onze gebouwen is je hoofdopdracht.

Bekijk vacature

Leerkracht tijdelijk onderwijs aan huis Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Begeleider tehuis Limes Sint-Truiden

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we met hen forensisch werken. Daarnaast zijn zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan en onze werkingsprincipes.

Bekijk vacature

Aanvraag stage

Stage

Ben je student en op zoek naar een boeiende en uitdagende stage binnen onze zorgvoorziening, aarzel dan niet om jezelf kandidaat te stellen: bij O.C. Sint-Ferdinand ben je zeker welkom!

Bekijk vacature

Leerkracht STEM, 1e graad, campus Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Op de campus Sint-Michiel in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A moderne wetenschappen/vorming & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Ons uitgangspunt is: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig.

Bekijk vacature

Leerkracht ICT, 2e & 3e graad, campus Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Op de campus Sint-Michiel in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A moderne wetenschappen/vorming & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Ons uitgangspunt is: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig.

Bekijk vacature

vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn… Is vrijwillig – Maar niet vrijblijvend Is verbonden – Maar niet gebonden Is onbetaalbaar – Maar niet te koop Is positief denken – Is positief doen Met als enige doel – Voor jezelf en de ander een goed gevoel.

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie opvoeder/begeleider

Job
Minderjarigen / volwassenen - Zorg

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om onze teams te versterken. We zoeken samen met jou naar een werkplek die aansluit bij je verwachtingen en mogelijkheden. Dit zowel voor contracten van bepaalde als onbepaalde duur.

Bekijk vacature
PS, je kan ook spontaan solliciteren