Onze vacatures


Begeleider dagondersteuning voor Limes & Origo Sint-Truiden

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we met hen forensisch werken. Daarnaast zijn zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan onze werkingsprincipes. Limes heeft twee groepen van 10 cliënten. Origo biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking met gedrags- en/of emotionele problemen. Origo is een gesloten tehuis dat zich ook richt op cliënten die nood hebben aan een ASS aanpak en waarbij er sprake kan zijn van acting-out. Ze kunnen ook moeilijk of niet in groep functioneren. Origo biedt zorg op maat van de cliënt op vlak van woon- en dagondersteuning. Origo heeft twee groepen van 5 cliënten.

Bekijk vacature

Begeleider Mobiele ondersteuning

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Als begeleider binnen de mobiele werkingen van Sint Ferdinand bied je ambulante en mobiele ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. De ondersteuning is afgestemd op de individuele zorgvragen van de cliënt en kan, zowel wat betreft in frequentie als in inhoud, variëren door de tijd. Als begeleider binnen het team Mobiele Woonondersteuning sta je in voor de ondersteuning van cliënten die zelfstandig wonen, al dan niet in een woonproject van Sint-Ferdinand. Meer informatie over de woonprojecten en doelgroep vind je terug op onze website: https://sintferdinand.be/zorg-volwassenen/mobiele-en-ambulante-begeleiding/

Bekijk vacature

Begeleider actieve nacht (60%), Leuven Leuven

Job
Deeltijds - Het Roerhuis - Zorg

Het Roerhuis biedt professionele begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking: “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.” Als begeleider actieve nacht vorm je een belangrijke schakel in de continue zorg en ondersteuning van de bewoners.

Bekijk vacature

Begeleider de kamper Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De Kamper biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en gedrags -en/of emotionele problematieken. Dit gebeurt vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

Coördinator busbegeleiding (50%) Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Administratie

Een deel van de leerlingen van onze school verplaatst zich van en naar school met de bus. Als coördinator busbegeleiding ben je de eindverantwoordelijke voor het busvervoer en de busbegeleiders. Je werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 6u30 tot 11u.

Bekijk vacature

Begeleider De Schalm Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De Schalm biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking, al dan niet gepaard met gedrags -en/of emotionele problematieken. Dit gebeurt vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

TA Groen, Kantoor, Organisatie & Logistiek OV3/OV4, campus Lummen Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden, Tessenderlo en Leuven.

Bekijk vacature

Leerkracht GASV, campus Lummen Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Leerkracht Engels, 2de en 3de graad D/A finaliteit, campus Tessenderlo (100%) Tessenderlo

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Je bent als leerkracht werkzaam op de campus van een technische school in Tessenderlo en werkt nauw samen met zowel je collega's uit de equipe OV4 als met de collega's uit het reguliere opleidingsaanbod.

Bekijk vacature

Leerlingbegeleider Secundaire Scholen Sint-Ferdinand campus OV4 Lummen Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Je werkt nauw samen met de pedagogen om het welbevinden van de leerlingen te behouden of te verhogen.

Bekijk vacature

Leerkracht STEM & NRT, 1ste graad, campus Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Op de campus Sint-Michiel in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A moderne wetenschappen/vorming & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Ons uitgangspunt is: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig.

Bekijk vacature

Leerkracht Techniek OV4 1ste graad, campus Lummen Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Sinds september 2015 startten we in samenwerking met Sint-Michiel te Leopoldsburg een eerste inclusieproject. Jongeren met autisme en/of gedrags- en emotionele problemen kregen de mogelijkheid om buitengewoon onderwijs te volgen binnen de muren van het gewone onderwijs. Onderwijs op maat van de leerlingen werd het uitgangspunt: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig. Op de campus in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A STEM wetenschappen & Maatschappij en Welzijn & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus MAX (STEM) te Tessenderlo met OV4 in de 2de en 3de graad D/A-finaliteit (TSO). Beide scholen zetten samen hun schouders onder de uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs. De lessen worden op maat van iedere leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk Campus MAX STEM.

Bekijk vacature

Leerkracht TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis) Lummen

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Begeleider, De Schalm Lummen Lummen

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De Schalm biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking, al dan niet gepaard met gedrags -en/of emotionele problematieken. Dit gebeurt vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

Begeleiders Den Heuvel Lummen Lummen

Job
Volwassenenwerking - Zorg

In het nieuwbouwproject ‘De Kunstberg’ bouwen we letterlijk en figuurlijk aan een nieuw, inclusief initiatief van Sint-Ferdinand. Naast enkele appartementen en eengezinswoningen, zullen wij er zorg aanbieden voor cliënten aan de hand van verschillende ondersteuningsvormen. Eén van de werkingen binnen dit project is Den Heuvel Lummen. In Den Heuvel Lummen willen we een ondersteuningsaanbod bieden aan een zeer diverse ‘heterogene’ groep van bewoners (jong en ouder wordend) die allen gebaat zijn met een vorm van residentiële ondersteuning. Hier verblijven voornamelijk bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking of met een ASS-problematiek in combinatie met een normale begaafdheid.

Bekijk vacature

Bewegingscoach voor Limes en Origo Sint-Truiden

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we via gepaste ondersteuning zorgen voor een kwalitatief leven met oog voor de forensische beperkingen. Zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan zijn onze werkingsprincipes. Origo biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking met gedrags- en/of emotionele problemen. Origo is een besloten tehuis dat zich richt op cliënten die nood hebben aan een 1 op 1 begeleiding en waarbij er sprake kan zijn van acting-out. Deze cliënten hebben nood aan veel ondersteuning in de onderlinge sociale interacties. Origo en Limes bieden zorg op maat van de cliënt op vlak van woon- en dagondersteuning. Op onze campus in Sint-Truiden zijn meerdere groepen. Limes heeft 2 groepen van 10 cliënten en Origo bestaat uit 2 groepen van 5 cliënten.

Bekijk vacature

Aanvraag stage

Stage

Ben je student en op zoek naar een boeiende en uitdagende stage binnen onze zorgvoorziening, aarzel dan niet om jezelf kandidaat te stellen: bij O.C. Sint-Ferdinand ben je zeker welkom!

Bekijk vacature

Kinderpsychiater Lummen

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Als kinderpsychiater werk je binnen het MFC (minderjarigenwerking) van O.C. Sint-Ferdinand en meer specifiek in de GES(+)-clusters. Je staat in voor de kinderpsychiatrische opvolging en begeleiding van jongeren van 6 tot 21 jaar met een gedrags- en emotionele problematiek. Je bent de leidinggevende van het medisch team (bestaande uit een collega-kinderpsychiater en 2 verpleegkundigen) en het psycho-therapeutisch team (bestaande uit 1 psychodynamisch therapeut, 1 systeemtherapeut en 3 psycho-educatoren). Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie opvoeder/begeleider

Job
Minderjarigen / volwassenen - Zorg

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om onze teams te versterken. We zoeken samen met jou naar een werkplek die aansluit bij je verwachtingen en mogelijkheden. Dit zowel voor contracten van bepaalde als onbepaalde duur.

Bekijk vacature

vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn… Is vrijwillig – Maar niet vrijblijvend ; Is verbonden – Maar niet gebonden ; Is onbetaalbaar – Maar niet te koop ; Is positief denken – Is positief doen ; Met als enige doel – Voor jezelf en de ander een goed gevoel.

Bekijk vacature
PS, je kan ook spontaan solliciteren