Onze vacatures


Begeleid(st)er Woongroep het Kareelveld in het Roerhuis (Leuven) Leuven

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Het Roerhuis biedt professionele begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking: “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.” Warme en nabije zorg, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van onze werking en ondersteuning. Onze woongroep het Kareelveld biedt woonondersteuning aan een tiental volwassenen met een matige tot ernstige mentale beperking.

Bekijk vacature

Leerkracht Natuur, Ruimte en techniek campus Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Sinds september 2015 startten we in samenwerking met Sint-Michiel te Leopoldsburg een eerste inclusieproject. Jongeren met autisme en/of gedrags- en emotionele problemen kregen de mogelijkheid om buitengewoon onderwijs te volgen binnen de muren van het gewone onderwijs. Onderwijs op maat van de leerlingen werd het uitgangspunt: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig. Op de campus in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A STEM wetenschappen & Maatschappij en Welzijn & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus MAX (STEM) te Tessenderlo met OV4 in de 2de en 3de graad D/A-finaliteit (TSO). Beide scholen zetten samen hun schouders onder de uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs. De lessen worden op maat van iedere leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk Campus MAX STEM.

Bekijk vacature

Begeleider “Den Heuvel Hasselt” Hasselt

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Den Heuvel biedt volwassen personen met een verstandelijke beperking ondersteuning aan vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

Inhoudelijk zorgcoördinator/ Pedagoog / Psycholoog Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

We zijn op zoek naar een inhoudelijk zorgcoördinator voor deelwerkingen op vlak van dag- en woonondersteuning binnen de volwassenenwerking in de regio Leopoldsburg, in drie werkingen De Oogst biedt arbeidsmatige activiteiten voor personen met mentale, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen (MMPPS) die nog niet of niet meer kunnen werken onder een arbeidscontract in het reguliere of het beschermende tewerkstellingscircuit. Dagcentrum ’t Brugske biedt zinvolle dagbesteding aan personen met een beperking. De Kamper biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en gedrags -en/of emotionele problematieken.

Bekijk vacature

Dagondersteuner voor Limes & Origo Sint-Truiden

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we met hen forensisch werken. Daarnaast zijn zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan onze werkingsprincipes. Limes heeft twee groepen van 10 cliënten. Origo biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking met gedrags- en/of emotionele problemen. Origo is een gesloten tehuis dat zich ook richt op cliënten die nood hebben aan een ASS aanpak en waarbij er sprake kan zijn van acting-out. Ze kunnen ook moeilijk of niet in groep functioneren. Origo biedt zorg op maat van de cliënt op vlak van woon- en dagondersteuning. Origo heeft twee groepen van 5 cliënten.

Bekijk vacature

Leerkracht TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis)

Job
Deeltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Leerkracht Bouw opleidingsfase OV3, campus Lummen Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

Ondersteunende leerkracht, campus Tessenderlo Tessenderlo

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Sinds september 2015 startten we in samenwerking met Sint-Michiel te Leopoldsburg een eerste inclusieproject. Jongeren met autisme en/of gedrags- en emotionele problemen kregen de mogelijkheid om buitengewoon onderwijs te volgen binnen de muren van het gewone onderwijs. Onderwijs op maat van de leerlingen werd het uitgangspunt: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig. Op de campus in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A STEM wetenschappen & Maatschappij en Welzijn & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus MAX (STEM) te Tessenderlo met OV4 in de 2de en 3de graad D/A-finaliteit (TSO). Beide scholen zetten samen hun schouders onder de uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs. De lessen worden op maat van iedere leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk Campus MAX STEM.

Bekijk vacature

Leerkracht Katholieke Godsdienst OV3 (Observatiejaar + Opleidingsfase), Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor licht mentaal beperkte tot normaal begaafde jongeren met gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) met als doel tewerkstelling binnen het normaal arbeidscircuit.

Bekijk vacature

Leerkracht GASV, campus Lummen Lummen

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV3 biedt beroepsopleiding voor jongeren met leermoeilijkheden of licht verstandelijke beperking, autisme en/of gedrags- en emotionele stoornissen tussen 13 en 21 jaar van het type basisaanbod, type 3 en type 9.

Bekijk vacature

Verantwoordelijke (regio Leuven) Leuven

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Het Roerhuis begeleidt volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Warme en nabije zorg, respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van onze werking en ondersteuning.

Bekijk vacature

Huishoudelijk medewerker (schoonmaak) Lummen

Job
Deeltijds - Technisch / logistiek

Als huishoudelijk medewerker biedt je logistieke ondersteuning opdat de zorg voor de cliënten op de best mogelijke wijze kan worden gerealiseerd. De verzorging van het interieur van onze gebouwen is je hoofdopdracht.

Bekijk vacature

KUNSTBERG: Begeleiders in Den Heuvel Lummen Lummen

Job
Volwassenenwerking - Zorg

In het nieuwbouwproject ‘De Kunstberg’ bouwen we letterlijk en figuurlijk aan een nieuw, inclusief initiatief van Sint-Ferdinand. Naast enkele appartementen en eengezinswoningen, zullen wij er zorg aanbieden voor cliënten aan de hand van verschillende ondersteuningsvormen. Eén van de werkingen binnen dit project is Den Heuvel Lummen. In Den Heuvel Lummen willen we een ondersteuningsaanbod bieden aan een zeer diverse ‘heterogene’ groep van bewoners (jong en ouder wordend) die allen gebaat zijn met een vorm van residentiële ondersteuning. Hier verblijven voornamelijk bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking of met een ASS-problematiek in combinatie met een normale begaafdheid.

Bekijk vacature

KUNSTBERG: 2 nachtbegeleiders slapende waak Lummen

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

De minderjarigenwerking van Sint-Ferdinand bestaat uit verschillende clusters en leefgroepen. Binnen deze clusters worden de modules verblijf, dagopvang en mobiele/ambulante begeleiding aangeboden. Als nachtbegeleider slapende waak sta je in voor de nodige zorg(-continuïteit) en ondersteuning gedurende de nachturen aan de cliënten die bij ons verblijven.

Bekijk vacature

KUNSTBERG: Begeleiders 'De Steiger' Lummen

Job
Minderjarigenwerking - Zorg

In het nieuwbouwproject ‘De Kunstberg’ bouwen we letterlijk en figuurlijk aan een nieuw, inclusief initiatief van Sint-Ferdinand. Naast enkele appartementen en eengezinswoningen, zullen wij er zorg aanbieden voor cliënten aan de hand van verschillende ondersteuningsvormen. Eén van de werkingen binnen dit project is ‘De Steiger’. De Steiger biedt ondersteuning aan 9 jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met een licht mentale beperking en/of ASS en/of andere psycho-sociale moeilijkheden.

Bekijk vacature

Nachtbegeleider MFC Lummen

Job
Voltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

De nachtbegeleider maakt deel uit van een afzonderlijk team dat instaat voor de nodige zorg(-continuïteit) en ondersteuning van de jongeren gedurende de nachturen. Hij is het aanspreekpunt tijdens de nacht en neemt actie bij onregelmatigheden in en om de gebouwen.

Bekijk vacature

Extra Begeleid(st)er (bepaalde duur) Leuven

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Het Roerhuis biedt professionele begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking: “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.” Warme en nabije zorg, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van onze werking en ondersteuning.

Bekijk vacature

Extra Begeleid(st)er (onbepaalde duur) Leuven

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Het Roerhuis biedt professionele begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking: “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.” Warme en nabije zorg, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van onze werking en ondersteuning.

Bekijk vacature

Leerkracht Godsdienst OV4 campus Tessenderlo Tessenderlo

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Sinds september 2015 startten we in samenwerking met Sint-Michiel te Leopoldsburg een eerste inclusieproject. Jongeren met autisme en/of gedrags- en emotionele problemen kregen de mogelijkheid om buitengewoon onderwijs te volgen binnen de muren van het gewone onderwijs. Onderwijs op maat van de leerlingen werd het uitgangspunt: gewoon waar kan, bijzonder indien nodig. Op de campus in Leopoldsburg bieden we de 1ste graad OV4 aan binnen de richtingen 1A en 2A STEM wetenschappen & Maatschappij en Welzijn & de richting natuurwetenschappen/wetenschappen-wiskunde in de 2e en 3e graad. Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus MAX (STEM) te Tessenderlo met OV4 in de 2de en 3de graad D/A-finaliteit (TSO). Beide scholen zetten samen hun schouders onder de uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs. De lessen worden op maat van iedere leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk Campus MAX STEM.

Bekijk vacature

leerkracht Techniek OV4 1ste graad Campus Lummen

Job
Voltijds - Onderwijs

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornissen (ASS) en/of gedrags- en emotionele problemen. We zijn actief in de regio’s Lummen, Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden en Tessenderlo. Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen.

Bekijk vacature

2 chauffeurs personenvervoer Leuven

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking -

Het Roerhuis biedt professionele begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking: “Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig.” Warme en nabije zorg, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid en echtheid zijn de basis van onze werking en ondersteuning. Als chauffeur personenvervoer maak je deel uit van het dagcentrum, en sta je in voor het vervoer van volwassen cliënten met een beperking.

Bekijk vacature

Bewegingscoach voor Limes en Origo Sint-Truiden

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

Limes biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking én een interneringstatuut. Onze cliënten verblijven binnen onze besloten werking waar we via gepaste ondersteuning zorgen voor een kwalitatief leven met oog voor de forensische beperkingen. Zorg op maat, emancipatorisch werken en kwaliteit van bestaan zijn onze werkingsprincipes. Origo biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking met gedrags- en/of emotionele problemen. Origo is een besloten tehuis dat zich richt op cliënten die nood hebben aan een 1 op 1 begeleiding en waarbij er sprake kan zijn van acting-out. Deze cliënten hebben nood aan veel ondersteuning in de onderlinge sociale interacties. Origo en Limes bieden zorg op maat van de cliënt op vlak van woon- en dagondersteuning. Op onze campus in Sint-Truiden zijn meerdere groepen. Limes heeft 2 groepen van 10 cliënten en Origo bestaat uit 2 groepen van 5 cliënten.

Bekijk vacature

Inhoudelijk zorgcoördinator team Driewerf en team Thuisbegeleiding

Job
Deeltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De functie van inhoudelijk zorgcoördinator neem je waar voor team thuisbegeleiding en team DrieWerf. Deze 2 teams behoren tot de mobiele werkingen van OC Sint-Ferdinand.  Het team thuisbegeleiding biedt mobiele of ambulante gezinsbegeleiding aan minderjarigen en meerderjarigen personen met beperking die thuis wonen, zie ook https://sintferdinand.be/zorg-minderjarigen/mobiele-ambulante-begeleiding/.  Het team Driewerf biedt mobiele of ambulante ondersteuning aan volwassen personen met een beperking naar of tijdens hun (on)bezoldigde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. Eveneens bieden zij integrale, kortdurende, eerstelijnshulpverlening aan mensen met een psychosociale problematiek met de focus op het herstel en het versterken van competenties met het oog op tewerkstelling. Meer informatie vind je op onze website: https://sintferdinand.be/zorg-volwassenen/ondersteuning-bij-werken/.

Bekijk vacature

teamcoördinator "De Kamper en 't Brugske" Leopoldsburg

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

DC ’t Brugske: Dagcentrum ’t Brugske biedt dagbesteding aan personen met een beperking. De Kamper: De Kamper biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en gedrags -en/of emotionele problematieken. Dit gebeurt vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

Begeleider De Schalm Leopoldsburg Leopoldsburg

Job
Voltijds - Volwassenenwerking - Zorg

De Schalm biedt intensieve woon -en dag ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking, al dan niet gepaard met gedrags -en/of emotionele problematieken. Dit gebeurt vanuit een ortho-agogisch referentiekader. Zorg op maat, emancipatorisch werken en het verbeteren van kwaliteit van bestaan zijn werkprincipes in de dienstverlening.

Bekijk vacature

Aanvraag stage

Stage

Ben je student en op zoek naar een boeiende en uitdagende stage binnen onze zorgvoorziening, aarzel dan niet om jezelf kandidaat te stellen: bij O.C. Sint-Ferdinand ben je zeker welkom!

Bekijk vacature

Kinderpsychiater Lummen

Job
Deeltijds - Minderjarigenwerking - Zorg

Als kinderpsychiater werk je binnen het MFC (minderjarigenwerking) van O.C. Sint-Ferdinand en meer specifiek in de GES(+)-clusters. Je staat in voor de kinderpsychiatrische opvolging en begeleiding van jongeren van 6 tot 21 jaar met een gedrags- en emotionele problematiek. Je bent de leidinggevende van het medisch team (bestaande uit een collega-kinderpsychiater en 2 verpleegkundigen) en het psycho-therapeutisch team (bestaande uit 1 psychodynamisch therapeut, 1 systeemtherapeut en 3 psycho-educatoren). Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Bekijk vacature

Leerkracht Chemie & Natuurwetenschappen, 2e graad, campus Tessenderlo Tessenderlo

Job
Voltijds - Secundaire Scholen Sint-Ferdinand - Onderwijs

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs met een onderdeel OV1, OV3 en OV4. De school heeft campussen in Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo. OV4 biedt het programma van het regulier onderwijs aan normaal begaafde leerlingen die omwille van gedrags- en emotionele problemen (type 3) en/of autisme (type 9) niet in een gewone klas terecht kunnen. Sinds september 2017 startten we in een nauwe samenwerking met Campus MAX (STEM) te Tessenderlo met OV4 in de 2de en 3de graad D/A-finaliteit (TSO). Beide scholen zetten samen hun schouders onder de uitdaging om te streven naar meer inclusief onderwijs. De lessen worden op maat van iedere leerling georganiseerd en vinden plaats binnen de muren van het regulier onderwijs, namelijk Campus MAX STEM.

Bekijk vacature

Spontane sollicitatie opvoeder/begeleider

Job
Minderjarigen / volwassenen - Zorg

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om onze teams te versterken. We zoeken samen met jou naar een werkplek die aansluit bij je verwachtingen en mogelijkheden. Dit zowel voor contracten van bepaalde als onbepaalde duur.

Bekijk vacature

vrijwilliger

Vrijwilliger

Vrijwilliger zijn… Is vrijwillig – Maar niet vrijblijvend ; Is verbonden – Maar niet gebonden ; Is onbetaalbaar – Maar niet te koop ; Is positief denken – Is positief doen ; Met als enige doel – Voor jezelf en de ander een goed gevoel.

Bekijk vacature
PS, je kan ook spontaan solliciteren