TA Groen, Kantoor, Organisatie & Logistiek OV3/OV4, campus Lummen


Technisch Adviseur Groen, Kantoor, Organisatie & logistiek, campus Lummen
Contract van bepaalde duur tot 30/03/24 (met kans op verlenging)
Prestatiebreuk: 50%
Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

 

 

Wat houdt de functie in?

Als TA Groen, Kantoor en Organisatie & logistiek streef je naar een goede service, zowel intern als extern. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van alle activiteiten met betrekking tot materiële en pedagogische aspecten van de beroepsgerichte en praktische vakken van je afdelingen. Je verdeelt bij het uitvoeren van je taken voortdurend jouw aandacdht tussen leerkrachten, leerlingen, onderwijsvernieuwingen en infrastructurele uitdagingen. Als TA word je mee ingeschakeld bij toezichten en vervangingen van leerlingen.

Je kerntaken zijn:

- De TA neemt verantwoordelijkheden op die het les- en klasgebeuren overschrijden binnen de afdeling, maar eveneens afdelingsoverschrijdend.

- De TA coördineert en coacht de PV en BGV-leerkrachten van de betrokken equipe (en binnen OV3 de volledige equipe) in nauwe samenwerking met de leerlingbegeleiding/pedagogen.

- De TA staat in voor de materiële en orthodidactische coördinatie in afstemming met de logistiek coördinator en directies, de pedagogische coördinatoren en pedagogen en dit voor de praktische en beroepsgerichte vakken die hem/haar zijn toevertoruwd.

- De TA beheert de inrichting en het gebruik van de lokalen en het gebruik van materialen, gereedschappen en grondstoffen. Hij is verantwoordelijk voor de door de school geproduceerde goederen en diensten.

- De TA is verantwoordelijk voor de orde, hygiëne en veiligheid binnen de afdeling(en).

- De TA is verantwoordelijk voor het opvolgen van pedagogisch-didactische en technische evoluties binnen het vakgebied.

- De TA heeft permanent aandacht voor zijn professionalisering om kwaliteitsvol onderwijs te blijven bieden.

- De TA helpt mee de algemene werking en doelstellingen van de school te realiseren.

- De TA heeft permanent aandacht voor overleg en samenwerking met directie, collega's, CLB, ouders en externe partners

Voor deze opdracht werk je onder rechtstreekse aansturing van de logistiek coördinator en de verantwoordelijkheid van de directeur.

 

Wie zoeken we?
•    Je bent ondernemend en methodisch werken is je kracht
•    Je bent een teamspeler en staat ook zelfstandig stevig in je schoenen
•    Je stemt jouw acties af op de vragen, behoeften en verwachtingen van anderen
•    Je gaat doordacht te werk, reflecteert en leert uit jouw ervaringen
•    Je hebt kennis van de geldende afspraken en procedures binnen het onderwijs
•    Je kan diverse teams aansturen en coördineren
•    Je kan binnen de teams de kwaliteit van lessen en geleverde service bewaken en zet in op een zorgvuldig beleid


Wat verwachten we van jou?
•    Je hebt minimum een diploma HSO
•    Je hebt al ervaring binnen het onderwijs opgebouwd
•    Je beschikt over specifieke kennis die nodig iom de functie van TA op te nemen en kwalitatief uit te voeren

Wat bieden we jou?
•    Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer waar samenwerking centraal staat
•    Een organisatie waar groei en ontwikkeling worden gestimuleerd
•    Voor extra voordelen, bezoek onze jobsite: www.sintferdinand.be/jobsite
•    Verloning volgens de barema’s van het onderwijs
•    Contract: deeltijds, bepaalde duur tem 30/03/24 (met kans op verlenging)
•    Plaats van tewerkstelling: Lummen
•    Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Interesse?
Vul het sollicitatieformulier in via onze website: www.sintferdinand.be/jobsite

Bij eventuele vragen rond de vacature, kan je mailen naar kelly.jacobs@ferdinand.broedersvanliefde.be.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap,...

Meer informatie over onze organisatie?

Surf naar www.sintferdinand.be en www.broedersvanliefde.be


Solliciteer!

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan direct via onderstaand formulier.