Kinderpsychiater


Kinderpsychiater

Contract onbepaalde duur, 24u/week (waarvan 6 beleidsuren)

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

 

Situering

Als kinderpsychiater werk je binnen het MFC (minderjarigenwerking) van O.C. Sint-Ferdinand en meer specifiek in de GES(+)-clusters. Je staat in voor de kinderpsychiatrische opvolging en begeleiding van jongeren van 6 tot 21 jaar met een gedrags- en emotionele problematiek.

Je bent de leidinggevende van het medisch team (bestaande uit een collega-kinderpsychiater en 2 verpleegkundigen) en het psycho-therapeutisch team (bestaande uit 1 psychodynamisch therapeut, 1 systeemtherapeut en 3 psycho-educatoren).

Je rapporteert aan de algemeen directeur.

 

Wat houdt de functie in?

• Je draagt de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid over de kinderpsychiatrische zorg voor de jongeren en hun context:

  • De medicamenteuze en psychiatrische inschaling en opvolging van cliënten
  • Vanuit een medisch-ethische kijk adviezen formuleren en actief mee nadenken over te ondernemen acties, gestelde doelen en toekomstperspectief
  • Expertise delen over vakgerelateerde onderwerpen

Je werkt hiertoe nauw samen met de pedagogisch directeur, de clusters (bestaande uit een clustercoördinator, zorgcoördinator, maatschappelijk assistent en opvoeders), het medisch team en de psycho-therapeutische dienst   

• Je geeft leiding aan het medisch team en de psycho-therapeutische dienst

• Je bouwt mee aan onze hulpverleningsvisie, aan het pedagogisch beleid, aan onze samenwerking met andere hulpverleningspartners en aan de plek van het MFC binnen het bredere hulpverleningslandschap

Wie zoeken we?

• Je beschikt over het diploma kinder- en jeugdpsychiater

• Ervaring in werken met de doelgroep is een pluspunt

• Je werkt graag binnen een multidisciplinaire setting, met teams en verschillende hulpverleningsperspectieven

• Je wil mee het verschil maken en denkt innovatief en out-of-the-box om zorg te verbreden 

 

Wat bieden we jou?

• Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer waar samenwerking centraal staat

• Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding

• Voor extra voordelen, bezoek onze jobsite: www.sintferdinand.be/jobsite

• Contract: onbepaalde duur, 24u/week (waarvan 6 beleidsuren)

• Statuut en wijze van verloning zijn bespreekbaar

• Plaats van tewerkstelling: hoofdcampus in Lummen 

• Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

 

Interesse?

Vul het sollicitatieformulier in via onze website: www.sintferdinand.be/jobsite.

Bij eventuele vragen rond de vacature, kan je contact opnemen met sabine.daenens@ferdinand.broedersvanliefde.be (algemeen directeur) of jo.heyrman@ferdinand.broedersvanliefde.be (kinderpsychiater).

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap,...

Meer informatie over onze organisatie? Surf naar www.sintferdinand.be en www.broedersvanliefde.be.

 


Solliciteer!

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan direct via onderstaand formulier.