Klinisch psycholoog Heem vzw (80%-100%)


Situering

Heem vzw is op 21 januari 2021 opgericht om Veilig Verblijf in Limburg te organiseren. Veilig Verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod.

Heem is een tijdelijke verblijfplaats voor 12 jongens en 6 meisjes. We voorzien in veilig verblijf voor Limburgse jongeren die geblokkeerd zijn in hun ontwikkeling, vaak omwille van een combinatie aan factoren. Dit zorgt ervoor dat de hulp die hen wordt aangeboden niet matcht met de eigen verlangens/noden en zij zich hieraan onttrekken. De maatschappelijke zorg is hierdoor zo groot dat de jeugdrechter een beschermende maatregel neemt. We bieden een plaats waar deze jongeren tot rust komen, zetten in op veiligheid door relatie/infrastructuur/procedures met als doel (her)aansluiting te vinden bij jeugdhulp, school en gezin.

Om een verdere doorstart te maken in onze hulpverlening, zijn we op zoek naar een

 

Klinisch psycholoog

Contract onbepaalde duur, 80%-100% (bespreekbaar)

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

 

Wat houdt de functie in?

Als klinisch psycholoog ga je begeleidingstrajecten aan met de jongeren in vzw Heem en schrijf je mee het zorginhoudelijk beleid.  Je behoort tot het begeleidingsteam (bestaande uit een psycholoog, een orthopedagoog en 3 contextbegeleiders). Je legt verantwoording af aan de organisatieverantwoordelijke.

 

Meer concreet neem je volgende taken op jou:

 • Je levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van zorginhoudelijke denkkaders en beleid

o   Je formuleert samen met de orthopedagoog het zorginhoudelijk beleid

o   Je vertaalt het zorginhoudelijk beleid naar werkbare visies, werkkaders, methodieken,…

o   Naast de focus op het zorginhoudelijk beleid, denk je eveneens mee na voor alle andere beleidsdomeinen binnen de organisatie

 • Je gaat begeleidingstrajecten aan met de jongeren rekening houdend met hun persoonlijke situatie, problematiek, context,...

o   Je onderzoekt het voortraject en zorgt voor een zo duidelijk mogelijk beeld bij aanmelding

o   Je hebt oog voor de thema's die plaatshebben binnen de belevingswereld van de jongere en de manieren waarop hij/zij zelf omgaat met deze thema's. Indien nodig, bied je ondersteuning om hier in de toekomst op andere manieren mee om te gaan

o   Je gaat na hoe de relaties is tussen de jongere en de belangrijkste personen uit zijn/haar omgeving (ouders, siblings, vrienden, opvoeder, leerkracht,...) en welke stappen ondernomen kunnen worden met als doel (her)aansluiting te vinden

 • Je gaat multidisciplinaire samenwerkingen aan en geeft begeleiding op de werkvloer in functie van het begeleidingstraject van de jongeren

o   Je zit op regelmatige basis samen met het team om het traject van de jongere multidisciplinair (ieder vanuit zijn discipline) te bespreken

o   Je geeft begeleiding en supervisie aan teamleden en draagt zo bij aan hun professionele ontwikkeling

o   Waar relevant neem je deel aan samenkomsten met externe diensten om ook daar samen beeld te vormen en verdere stappen in het begeleidingstraject te bespreken

o   Je bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante contacten en zet het netwerk actief in om de doelstellingen van de jongeren en de organisatie te realiseren

 

 

Wie zoeken we?

 • Je bent ondernemend en methodisch werken is je kracht
 • Je bent een teamspeler en staat ook zelfstandig stevig in je schoenen
 • Je stemt jouw acties af op de vragen, behoeften en verwachtingen van anderen
 • Je gaat doordacht te werk, reflecteert en leert uit jouw ervaringen
 • Je krijgt energie van bruisende, afwisselende dagen

 

Wat verwachten we van jou?

 • Minimaal master werk- en denkniveau
 • Kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg/veilig verblijf
 • Kennis van wet- en regelgeving jeugdsector is een pluspunt
 • Kenis van relevante psychologische en ortho-agogische modellen, kaders en methodieken en de toepassing in de praktijk
 • Waarnemen van avond-, nacht- en weekendpermanentie in beurtelings systeem

 

Wat bieden we jou?

 • Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer waar samenwerking centraal staat
 • Een organisatie waar groei en ontwikkeling worden gestimuleerd
 • Verloning volgens de barema's van PC 319.01: L1
 • Contract: onbepaalde duur, 80%-100% (bespreekbaar)
 • Plaats van tewerkstelling: Sint-Truiden
 • Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

 

Interesse?

Vul het sollicitatieformulier in via de volgende website: www.sintferdinand.be/jobsite.

Je sollicitatie dient ons uiterlijk op 21/04/2024 te bereiken.

Bij eventuele vragen rond de vacature, kan je mailen naar lies.bessemans@heemvzw.be (eindverantwoordelijke Heem).

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap,...

 

Meer informatie over onze organisatie?

Surf naar https://www.heemvzw.be/.

Onze partners

In de provincie Limburg wordt dit aanbod Veilig Verblijf gerealiseerd door een partnerschap van het netwerk Ligant en zes voorzieningen uit diverse sectoren van de jeugdhulp: O.C. Sint-Ferdinand, KiJoCo, Huize Sint-Vincentius, Asster, jongerenwerking Pieter Simenon en vzw De Wiekslag.


Solliciteer!

Enthousiast over deze vacature? Solliciteer dan direct via onderstaand formulier.